Reumatische voet

Ook reumatische voeten verdienen extra aandacht. Vaak zijn deze voeten pijnlijk en kunnen er vergroeiingen ontstaan, en daardoor verschillende voetproblemen.

Ik verzorg uw voeten en kan u adviseren omtrent de verzorging en samen met u naar eventuele oplossingen zoeken.

Opdat u zo lang mogelijk op goede voet verder kan.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling.